ASTEC - Advanced Software Technology

Bengt Asker,
At last! Software has grown up.

---------------------------------------
English abstract:
At last! Software has grown up.
Development of software is taking shape. It is now possible to keep the schedule even for large projects. Why did it take so long time ? What has happend ? Three keyword: Arcitecture, Components and Processes.

---------------------------------------
Svensk sammanfattning:
Äntligen! Programvaran har vuxit ur barnskorna.
Utveckling av programvara har börjat finna sin form. Det går att hålla tidplaner även i stora projekt. Varför har det dröjt så länge? Vad är det som har hänt? Tre nyckelord: Arkitektur, Komponenter, Processer

---------------------------------------
Bengt Asker
har varit verksam i svensk programvaruindustri sedan början av 60-talet. Under åren 1989- 1993 arbetade han med frågor kring Ericssons programvarustrategi på företagets koncernstab. Han har varit ordförande i styrgruppen för NUTEKs program ``Inbyggda system'' och är medlem i styrelsen för Skövde högskola. Under de senaste åren har han, på uppdrag av Sveriges Verkstadsindustrier, skrivit ett antal rapporter på temat systemarkitektur. Han är ordförande i ARTES.


ASTEC seminar

Place:

Room: 1145
Time: 13.15 - 14.00 (+ coffe and discussion)

Room 1145 is in Building 1, Floor 1, room 45
(in the northern part of the building).
Help on how get here and MIC campus drawing.

There will be an extended period for discissions after the seminar
nourished by buns and coffe.

Speakers are encouraged to
- give an short (5 min) introduction to the subject at the begining of the talk.
- keep the time (listeners are excused if they have to leave at 14.00).

Updated 1999-03-09
Roland Grönroos