INBJUDAN till första ASTEC-seminariet

12 mars, 1996 Uppsala universitet

ASTEC (Advanced Software TEChnology) är ett kompetenscentrum inriktat mot nya tekniker för programvaruutveckling Tyngdpunkten ligget på högnivåprogrammering, specifikation, och verifiering i industriella tillämpningar. ASTEC finansieras till en tredjedel var av NUTEK, högskolan (Uppsala universitet, KTH och SICS), samt av en grupp företag.

ASTEC startade sin verksamhet hösten 1995 och avser att ge ett seminarium varje halvår som belyser arbetet inom ASTEC och aktuell forskning inom ASTEC's kompetensprofil.

Program:

09.00
Kort introduktion till ASTECs verksamhet.
Bengt Jonsson
09.15
Invited Speaker. Optimization using Constraint Solving Techniques
10.15
Kaffe
10.40
Fortsättning inbjuden talare
11.40
LUNCH
Presentation av ASTECs delverkamheter
13.00
Villkorslösning i industriella tillämpningar.
13.20
Programvara för Realtidssystem
13.40
Kravhantering för IT-system
14.00
Formell specifikation för objektorienterad modellering
14.20
Kaffe