ASTEC Seminarium, 9 Mars, 1998

LINE

Inbjudan

Tid och Plats: måndag 9 mars 1998 kl 09.00 - ca 14.00,
Uppsala universitet, Ångströmlaboratoriet, rum 2005.

ASTEC (Advanced Software TEChnology) är ett av NUTEK stött kompetenscentrum inriktat mot nya industriellt användbara tekniker för programvaruutveckling. Tyngdpunkten ligget på specifiering, verifiering, högnivåprogrammeringsspråk, samt tekniker för att hantera distribuerade realtidssystem i industriella tillämpningar. ASTECs verksamhet, som är inne på sitt tredje år finansieras till en tredjedel var av NUTEK, högskolan (Uppsala universitet, KTH och SICS), samt av en grupp företag: Ericsson Telecom, IAR Systems AB, Mecel AB, NP Technology AB, Rational Software Scandinavia AB, och Telia Validation AB. Information om ASTEC finns på http://www.astec.uu.se/.

Syftet med seminariet är att ge en överblick över vad ASTECs verksamhet kan erbjuda samt vilka industriella tillämpningsmöjligheter den erbjuder. Alla med intresse av programvaruteknik samt dess industriella användning är hjärtligt välkomna.

Preliminärt Program:

 • 09.00 - 09.15
  Inledning av ASTECs ordförande, Bjarne Däcker
 • 09.15 - 10.00
  Varför ASTEC? Vad som kan åstadkommas med bättre programvaruteknik, samt en översikt över ASTECs mål och verksamhet. Bengt Jonsson, UU
 • 10.00 - 10.20
  Kaffe
 • 10.20 - 12.00
  Presentation av ASTECs programområden. Titlar:
  • effektiv implementering av programspråk. Thomas Lindgren, UU
  • Vad kan formell verifiering erbjuda? Wang Yi, UU
  • Kan industriella program verifieras formellt? Thomas Aarts, ETX
  • Kravhantering inom tjänsteutveckling för telekomsystem Roland Bol, UU
 • 12.00 - 14.00
  Lunch och Postersession. Presentation av ASTECs pågående forskningsprojekt.
Anmälan behövs om ni vill reservera lunch. Den görs enklast genom ett e-mail till astec@docs.uu.se senast den 6 mars.

Abstracts of some presentations.

Här är en fint utskriven inbjudan (i postscript).

Line Back to ASTEC Home page .

Updated 1998-02-11 by:
Bengt Jonsson, (bengt@docs.uu.se)